Kontakt

Kontaktná adresa

Progress CA s.r.o.
Ing. Ján Hronský
Krivá 18, 040 01 Košice, SK

tel.: +421 905 482 097
e-mail: jan.hronsky@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

This www.cfkonferencia.sk was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of and do not necessarily reflect the views of the European Union

Webova stránka www.cfkonferencia.sk bola vytvorená a je udržiavaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradná zodpovedná Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.