Informácie

Miesto konania

Hotel ATRIUM, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry

Organizátori

Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy
Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK
a NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec
Národný ústav detskej tuberkulózy
a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
Slovenská lekárska komora
PROGRESS CA, s.r.o.

Vedecký výbor

MUDr. BÉREŠOVÁ Eva
MUDr. BLIŽNÁKOVÁ Nina
MUDr. ĎURDÍK Peter, PhD.
MUDr. FÁBRY Jaroslav, PhD.
MUDr. FEKETEOVÁ Anna
MUDr. HÁJKOVÁ Marta, CSc., MPH
MUDr. KAYSEROVÁ Hana
Mgr. KOLCUNOVÁ Petra
MUDr. KOPČOVÁ Lenka
MUDr. MATIŠČÁKOVÁ Michaela
MUDr. RENNEROVÁ Zuzana, PhD., MBA
MUDr. SOMOŠ Andrej
MUDr. ŠTĚPÁNKOVÁ Katarína
MUDr. TAKÁČ Branko, PhD.

Organizačný výbor

MUDr. ŠTĚPÁNKOVÁ Katarína
Ing. HLIVKOVÁ Táňa
Ing. KOVÁČOVÁ Renáta
PhDr. MLADÁ Ingrid
PhDr. KONKOĽOVÁ Katarína, PhD.
Ing. HRONSKÝ Ján

Registrácia

Registrácia online na www.cfkonferencia.sk

Registračný poplatok


Lekári
Ostatní účastníci
Účastníci kurzu fyzioterapie
Aktívni účastníci
do 11.10.2022
40,- EUR
20,- EUR
100,- EUR
bez poplatku
po 11.10.2022
60,- EUR
30,- EUR
110,- EUR
bez poplatku

Prihláška na aktívnu účasť, zaslanie abstraktu: 11. september 2022

V prípade záujmu o prezentáciu prednášky v Zborníku prednášok, je nutné text doručiť v elektronickej podobe vo Worde CF Asociácii na cfasociacia@gmail.com do 10. novembra 2022

Kredity

Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.
Podujatie je ohodnotené kreditmi SKF.

Spoločenská časť konferencie

Spoločná večera pre všetkých účastníkov 11.11.2022 o 19.30 hod.

Ubytovanie

Ubytovanie je možné zabezpečiť prostredníctvom agentúry PROGRESS CA, s.r.o.


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Atrium ***od 130,- EUR
od 146,- EUR

 - požiadavku na rezerváciu ubytovania prosíme vyznačte v online prihláške do 1. novembra 2022

 - podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie, ktorá Vám bude zaslaná e-mailom

Organizačný sekretariát

1. CF Asociácia:
MUDr. Katarína ŠTĚPÁNKOVÁ
0903 608 455
Park Angelinum 2
040 01 KOŠICE
cfasociacia@gmail.com

2. NÚDTaRCH, n.o.
Dolný Smokovec:
PhDr. Ingrid MLADÁ
052/44 12 214
Dolný Smokovec 70
059 81 Vysoké Tatry
ingrid.mlada@nudtarch.sk

3. PROGRESS CA, s.r.o.:
Ing. Ján HRONSKÝ
0905 482 097
Krivá 18
040 01 KOŠICE
www.progressca.eu.sk
jan.hronsky@progress.eu.sk

Predkonferenčný program

Registrácia na kurz fyzioterapeutov online.

Kurz respiračnej fyzioterapie
12. Pracovné stretnutie fyzioterapeutov v respiračnej fyzioterapii

Súčasné postupy respiračnej fyzioterapie pri CF a poruchách dýchania

Lektori:    Smolíková L., CZ, Kolcunová P., SK
                Proffit M., FR, Karsandi K., FR

Miesto:    NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec

Termín:    09.11.2022    13:00 - 18:00
                10.11.2022    08:00 - 18:00
                11.11.2022    08:00 - 12:00

Kurz je organizovaný v spolupráci so Slovenskou komorou fyzioterapeutov                      


This www.cfkonferencia.sk was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of and do not necessarily reflect the views of the European Union

Webova stránka www.cfkonferencia.sk bola vytvorená a je udržiavaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah je výhradná zodpovedná Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.