Registrácia na kongres

Tento web www.cfkonferencia.sk bol vytvorený a udržiavaný s finančnou podporou Európskej únie. Za jeho obsah je výhradná zodpovedná Slovenská asociácia cystickej fibrózy a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.