SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CYSTICKEJ FIBRÓZY
DFN Košice, CF centrum pre deti
Progress CA, s.r.o.
Slovenská lekárska spoločnosť
Pod záštitou primátora mesta Košice
MUDr. Richarda Rašiho, MPH.

usporiadajú

10. SLOVENSKÁ CF KONFERENCIA
6.-7.11.2015
Hotel Centrum, Košice

class="active"

Úvod

Program (pdf)

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CYSTICKEJ FIBRÓZY
DFN Košice, CF centrum pre deti
Progress CA, s.r.o.
Slovenská lekárska spoločnosť

Vás pozývajú na

10. SLOVENSKÚ CF KONFERENCIU.

Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Košice
MUDr. Richarda Rašiho, MPH.

Dátum
6.-7. november 2015

Miesto konania
Hotel Centrum, Južná trieda 2A, Košice

Organizátori
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA CYSTICKEJ FIBRÓZY
DFN Košice, CF centrum pre deti
Progress CA, s.r.o.
Slovenská lekárska spoločnosť

Vedecký výbor
MUDr. Bérešová Eva
Doc. MUDr. Brezina Martin, CSc.
MUDr. Feketeová Anna
Doc. MUDr. Hájková Marta, CSc.
Hapčová Ľuba
MUDr. Kayserová Hana
Mgr. Kolcunová Petra
Prof. MUDr. Krištúfek Peter, CSc.
MUDr. Somoš Andrej
MUDr. Štěpánková Katarína
MUDr. Takáč Branko

Organizačný výbor
MUDr. Katarína ŠTĚPÁNKOVÁ
MUDr. Anna FEKETEOVÁ
MUDr. Lenka KOPČOVÁ
MUDr. Branko TAKÁČ
Ing. Pavol FABIAN
Stanislava BÍZIKOVÁ

Partneri
ASTRA ZENECA
AQUA PRO
BGP Products
BIO G
DARTIN
Lekáreň Váhy
Magistrát Mesta Košice
MR Diagnostik +
NESTLÉ
NOVARTIS
NUTRICIA
PARI

Fax: +421 55 6806156
Mobil: +421 905 482 097
Tel.: +421 55 6806 261